Iedere dag een stapje duurzamer ondernemen

Het is van vitaal belang dat consumenten de producten van Van Loon Group blijven eten: consumptie is ons verleden, heden en toekomst. Maar we zijn ook een maatschappelijk verantwoord bedrijf dat inziet dat vleesconsumptie gevolgen heeft voor milieu en klimaat. Als familiebedrijf is Van Loon Group is al meer dan 20 jaar bezig met de vraag hoe we iedere dag een stapje duurzamer kunnen ondernemen. Hierdoor zijn we koploper in duurzaamheid. 

We streven we ernaar de impact van ons bedrijf op milieu en klimaat zo klein mogelijk te houden. Zo draait onze voornaamste productielocatie voor een groot deel op zonne-energie. We minimaliseren het waterverbruik en verkleinen de afgelegde afstanden in onze productieketen zo veel als mogelijk. Van Loon zoekt samen met de sector naar een nieuwe balans tussen consumptie en milieu. Daarbij zijn we continu bezig om binnen ons bedrijf te communiceren over duurzaamheid zodat duurzaam gedrag bij medewerkers wordt gestimuleerd.

Onze duurzaamheidpijlers

Consument en
Gezondheid

De interesse in gezond eten en bewegen groeit verder onder de Nederlandse bevolking. We kiezen vaker voor een dagje zonder vlees. Als foodbedrijf spelen wij een belangrijke rol in het bijdragen aan een gevarieerd eetpatroon. Het borgen van voedselveiligheid is hierbij evident. Daar moeten consumenten en klanten blind op kunnen vertrouwen. 

Welzijn en Veiligheid Medewerkers

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zetten ons voortdurend in om een gezonde, veilige en boeiende werkomgeving te creëren. Dit betekent dat we zorgen voor een veilige en prettige werkplek en dat we ook een gezonde levensstijl bij onze medewerkers stimuleren. Door aandacht en oog voor onze medewerkers is ons doel iedere medewerker betrokken en bevlogen te houden. 

Ketenregie en Dierenwelzijn

Succesvol duurzaam en diervriendelijk ondernemen kan alleen als dit in de hele keten verankerd is. Van Loon Group zorgt er als ketenregisseur voor dat vereiste werkwijzen door iedere schakel in de keten goed uitgevoerd worden. 

Duurzaam
produceren

Van zonnepanelen op het dak tot het stimuleren van ‘duurzaam gedrag’ bij medewerkers. En van warmteterugwinning tot het terugdringen van de vervuilingsgraad van het procesafvalwater. Dit is een greep uit het pallet van maatregelen die Van Loon Group neemt. Wij doen er alles aan om onze footprint te verkleinen met behoud van de continuïteit van onze organisatie.

MVO-jaarverslag 2022

Duurzaamheid in praktijk

Een paar highlights uit ons laatste MVO-jaarverslag

  • We hebben weer mooie stappen gezet in ons ketenprogramma Varken op z’n Best. We zijn met 12 varkenshouders een pilot gestart om het aandeel soja in het varkensvoer te vervangen door verwerkt dierlijk eiwit.
  • We hebben de voorbereidingen getroffen om in 2023 aan te sluiten bij het Science Based Targeting Initiative (SBTi). Hiermee zetten we wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen neer voor het reduceren van broeikasgasemissies in onze ketens om zo te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
  • Ook namen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben aan de Voedselbanken Nederland in totaal 374.000 kilo producten gedoneerd waarvan ca.253.000 kilo speciaal is geproduceerd voor de voedselbanken. Bij een standaard portiegewicht van 80 gram, zijn dit meer dan 4,6 miljoen consumentenproducten.
Varken op z'n Best varkenshouders Klaas en Pieter ontvangen eerste levering varkensvoer met verwerkt dierlijk eiwit
Van Loon Group sluit aan bij Science Based Targeting Initiative (SBTi)
Young Van Loon Group overhandigt symbolisch eerste vleespakket aan Voedselbanken Nederland